BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zajder Robert, Janowska Agnieszka
Title
Korzyści i zobowiązania dla polskich przedsiębiorstw wynikające z działań na rzecz ochrony klimatu - wspólnotowy system handlu emisjami (cz. IV)
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2005, nr 7-8, s. 11-15
Keyword
Ochrona środowiska, Dyrektywy WE
Environmental protection, EC directives
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Z uwagi na nowatorski charakter wspólnotowego systemu handlu emisjami, wiele kwestii wymaga wciąż uregulowania na poziomie państw członkowskich. Kwestie te nie zostały jednoznacznie uregulowane na poziomie wspólnotowym z uwagi na brak doświadczenia Komisji Europejskiej i państw członkowskich oraz podmiotów działających w tym sektorze lub też z uwagi na brak konsensusu politycznego co do przyjęcia konkretnych rozwiązań prawnych. Celem artykułu jest przybliżenie problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji pośredniczących, w tym banków oraz instytucji rynku finansowego w systemie handlu uprawnieniami do emisji. Pokazane są także problemy podatkowe i księgowe.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu