BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Boberski Bartosz
Title
Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach z zakresu obrotu akcjami i udziałami
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2005, nr 7-8, s. 28-32
Keyword
Dyrektywy WE, Instytucje WE, Podatek od wartości dodanej (VAT), Papiery wartościowe
EC directives, European Communities Institutions, Value Added Tax (VAT), Securities
Company
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Court of Justice of the European Communities
Abstract
Obrót akcjami i udziałami może budzić na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług poważne wątpliwości. Wynika to przede wszystkim z faktu, że taki obrót nie mieści się wprost w przedmiocie opodatkowania VAT. Udziały czy też akcje nie mieszczą się w pojęciu dostawy towarów, trudno bowiem uznać papiery wartościowe za towary. Z drugiej strony trudno doszukać się świadczenia usług w postępowaniu podatnika polegającym na ich zakupie i sprzedaży. Autor omawia regulacje krajowe i opisuje konkretne przypadki dotyczące tego zagadnienia.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu