BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pęciak Renata
Title
Produkcja, użyteczność i wartość w koncepcji Jeana Baptisty Say`a
The Usefulness and the Costs of Production as the Measuring Instruments in the Jean-Baptiste Say's Value Theory
Source
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2002, nr 22, s. 9-18
Issue title
Teoretyczne i praktyczne aspekty ekonomii
Keyword
Ekonomia klasyczna, Historia myśli ekonomicznej, Poglądy ekonomiczne, Teoria produkcji
Classical economy, History of economic thought, Economic views, Theory of production
Note
summ.
Say Jean-Baptista, Smith Adam
Abstract
Autor w opracowaniu podejmuje próbę przedstawienia koncepcji wartości w teorii francuskiego ekonomisty Jeana Baptisty Say`a. Jednym z celów Say`a było poszukiwanie i badanie procesów zachodzących w tworzeniu i powstawaniu społecznej zasobności.

The value analysis and search of rules which determine market value of goods are problems touched upon by almost all of the classis economists. This article is an attempt of presenting a concept of value in the theory of the French classic, Jean-Baptiste Say. One of the Say's aims was the exploration of the process of creating social abundance. Say developed his own, based on the usefulness, concept of value. Starting from an idea of usefulness as a base of the value he broadend the notion of value with the immaterial goods as well. According to the Say's concept the theory of the production factors plays an essential role in determining the notion of value (work, capital, land found). (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
2083-8603
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu