BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Motyka Mariusz
Title
Tymczasowa ochrona prawna jako instrument europejskiego prawa administracyjnego
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2005, nr 7-8, s. 52-58, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Prawo WE, Traktat o WE
European Community law, European Community Treaty
Company
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Court of Justice of the European Communities
Abstract
Celem artykułu jest przybliżenie orzecznictwa Trybunału dotyczącego kwestii ochrony prowizorycznej w europejskim prawie administracyjnym oraz jego wpływu na ochronę prowizoryczną w prawie polskim. Autor porusza temat zasady efektywnej ochrony prawnej w prawie europejskim i przesłanki wstrzymania wykonania aktu administracyjnego, a także kwestie zarządzania niezbędnych środków tymczasowych, ograniczenia kompetencji sądów narodowych do przyznawania ochrony prowizorycznej, ochrony tymczasowej w polskim prawie administracyjnym, ochrony prowizorycznej oraz konsekwencje nieprzestrzegania orzecznictwa ETS.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Bridge, Procedural Aspects of the Enforcement of EC Law through the Legal Systems of the Member States, [w:] "European Law Review", 1984, s. 28-42.
  2. Z. Kmieciak, Ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym [w:] PiP nr 5/2003, s. 18.
  3. S. Lehr, Einstweiliger Rechtschutz und Europäische Union, Heidelberg 1997, s. 550.
  4. Schermers, Glosa do orzeczenia w sprawie Zuckerfabrik Süderdittmarschen, [w:] "Common Market Law Review" 1992, s. 135.
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu