BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rusewicz Małgorzata
Title
Świadczenia rodzinne - orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2005, nr 7-8, s. 72-75
Keyword
Ubezpieczenia społeczne, Zasiłki rodzinne, Zabezpieczenie społeczne, Prawo WE
Social insurance, Family benefits, Social security system, European Community law
Company
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Court of Justice of the European Communities
Abstract
Koordynacja świadczeń rodzinnych, podobnie jak innych świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego, ma na celu ułatwienie obywatelom państw członkowskich korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w obrębie Wspólnoty. Korzystając z tego przywileju pracownik nie powinien się spotkać z odmową udzielenia mu świadczeń na członków jego rodziny. Rozporządzenia wspólnotowe dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dokonują jednak pewnego podziału, rozróżniając w swoich unormowaniach dwa odrębne pojęcia: świadczeń rodzinnych oraz zasiłków rodzinnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu