BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sonntag Krystyna
Title
Praca - dylematy i kontrowersje
Source
Nowe Życie Gospodarcze, (dodatek) - Więcej pracy bez barier, 2005, s. 8-15
Keyword
Polityka zatrudnienia, Praca, Zatrudnienie, Bezrobocie, Strategia lizbońska, Narodowy Plan Rozwoju (NPR)
Employment policy, Labour, Employment, Unemployment, Lisbon Strategy, National Development Plan
Abstract
Jest o dyskusja redakcyjna na temat strategii polityki zatrudnienia, w której wzięli udział: dr J.Męcina, L.Antkowiak, E.Tomaszewska, prof.dr E.Kryńska, prof.dr C.Józefiak, P.Kołodziejczyk i A.Janas. Narodowy Plan Rozwoju wytycza strategię działania m.in. w zakresie polityki zatrudnienia. Respektuje równocześnie wytyczne polityki gospodarczej UE zawarte w nowej Strategii Lizbońskiej. Rozmówcy próbowali odpowiedzieć na pytanie czy strategia rządu dobrze odpowiada na problemy rynku pracy w Polsce oraz czy poszczególne elementy programu na rzecz zatrudnienia podniosą wskaźniki zatrudnienia i obniżą stopę bezrobocia.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu