BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Golinowska Stanisława
Title
Praca jako priorytet
Source
Nowe Życie Gospodarcze, (dodatek) - Więcej pracy bez barier, 2005, s. 16-18
Keyword
Praca, Narodowy Plan Rozwoju (NPR), Zatrudnienie, Polityka zatrudnienia, Rynek pracy, Bezrobocie ludzi młodych
Labour, National Development Plan, Employment, Employment policy, Labour market, Youth unemployment
Abstract
Autorka stawia tezę, iż praca nie była priorytetem politycznym nie tylko pierwszego, ale przede wszystkim późniejszego okresu transformacji. Chociaż polityka zatrudnienia jest obecna w Narodowym Planie Rozwoju, ponieważ zatrudnienie jest jednym z sześciu strategicznych priorytetów NPR, to jednak usytuowanie pracy w koncepcji NPR nie odpowiada wyzwaniom stojącym przed rozwojem w Polsce. NPR nie jest wystarczającą odpowiedzią na największe wyzwanie społeczne współczesnej Polski, czyli niską stopę zatrudnienia i bezrobocie młodych. Potrzebne jest uznanie tworzenia pracy jako zasadniczego priorytetu rozwojowego i kontrolowanie każdego działania z tej perspektywy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu