BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarosz Ewa
Title
Rozwój idei i działań społecznych w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Source
Polityka Społeczna, 2005, nr 9, s. 13-19, bibliogr. 31 poz.
Keyword
Ochrona praw człowieka, Prawa dziecka, Dzieci, Przestępczość przeciwko rodzinie, Rodzina, Molestowanie seksualne, Polityka rodzinna
Human rights protection, Child rights, Children, Crime against the family, Family, Sexual harassment, Family policy
Abstract
Krzywdzenie dzieci przez dorosłych jest nierozerwalnie związane z historią ludzkości. Odkąd bowiem zaczęto rejestrować dzieje, odnajdujemy ślady złego traktowania dzieci we wszystkich niemal kulturach i każdej epoce. Dopiero współcześnie może urzeczywistnić się wizja radykalnej poprawy tej sytuacji. Nieodzowne jest jednak współdziałanie odpowiednich służb i instytucji oraz społeczeństwa na rzecz ochrony praw dziecka.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aries P. (1995), Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, M. Ochab (tłum.), Wydawnictwo MARABUT, Gdańsk.
 2. Bakan D. (1971), Slaughter of the Innocents. A of the battered child phenomenon, Jossey-Bass, Inc. Publishers, San Francisco.
 3. Baudler G. (!995), Bóg i Kobieta. Historia przemocy seksualizmu i religii, A. Baniukiewicz (tłum.), URAEUS, Gdynia.
 4. Belsky J. (1980), Child maltreatment: an ecological integration, "American Psychologist" no 35.
 5. Brassard M., Germain R., Hart S. (1987), Psychological maltreatment of children and youth, Pergamn Book, New York.
 6. Breiner S.J. (1990), Slaughter of the innocents. Child abuse through ages and today, Plenum Press, New-York-London.
 7. Bronfenbrenner U. (1979), The ecology of human development: experiments by nature and design, Harvard University Press, Cambridge.
 8. Cicchetti D., Rizley R. (1981), Developmental perspectives on teh etiology, intergenerational transmission and seaquelae of child maltreatment, "New Directions for Child Development" no 11.
 9. Daro D. (1994), Prevention of child sexual abuse, "The Future of Children" no 4.
 10. Daro D. (2000), Child abuse prevention: new directions and challenges, w: D. Hansen (red.), Motivation and child maltreatment, Lincoln, NB:University of Nebraska.
 11. Daro D. (2003), Building effective child abuse prevention efforts through collaboration, referat wygłaszany na IX Europejskiej konferencji ISPCAN, Warszawa 29-31 sierpnia.
 12. Daro D., Donnelly A.C. (2002), Charting the waves of prevention: two steps forward, one step back, "Child Abuse and Neglect. The International Journal" no 2.
 13. deMause L. (1974), History of childhood, Plenum Press, New York.
 14. Garbarino J. (1979), The human ecology of child maltreatment: a conceptual model, "Journal of Marriage and the Family" no 39.
 15. Goldman J. Salus M.K. (2003), A coordinated response to child abuse nad neglect: A foundation for practice, U.S. Department of Health and Human Services, Waszyngton, www.nccanch.acf.hhs.gov.
 16. Gromska J. (1993), Raport o przestępczości wobec dzieci, w tym seksualnej, w: J. Bińczyckiej (red.), Prawa dziecka, deklaracje i rzeczywistość, Oficyna Wyd. IMPULS, Kraków.
 17. Johnson P. (1990), Child abuse. Understanding the problem, The Crowood Press, London.
 18. Killen K. (1994), Profilaktyka krzywdzenia dzieci, w: J. Kordacki (red.), Profilaktyka zespołu maltretowanego dziecka, Fundacja na rzecz Ochrony Dzieci przed Okrucieństwem, Łódź.
 19. Killen K. (2004), Współpraca interdyscyplinarna - wyzwania i zasoby "Dziecko Krzywdzone. Teoria Badania Praktyka" nr 8.
 20. Krug E.G., Dahlberg L.L, Mery J.A., Zwi A.B., Lozano R. (2002), World report on violence and health, WHO, Geneva, www.wfo.int/violence.
 21. Krugman R. (1999), The politics, "Child Abuse nad Neglect. The International Journal" no 10.
 22. Labbe J. (2005), Ambroise Tardieu: The man and his work on child maltreatment a century before Kempe, "Child Abuse and Neglect. The International Journal" no 4.
 23. Lewis O., Sargent J., Chaffin M. i inni (2004), Progress report on the development of child abuse prevention, identification, and treatment systems in Eastern Europe, "Child Abuse nad Neglect. The International Journal" no 1.
 24. Markowska D. (1979), Milcząca zbiorowość - dzieci, "Problemy Rodziny" nr 6.
 25. McCurdy K., Daro D. (1993), Child maltreatment: A national survey of reports and fatalities, "Journal of Interpersonal Violence" no 9.
 26. Melton G. (2005), Mandated reporting: a policy without reason, "Child Abuse nad Neglect. The International Journal" no 1.
 27. Roche A.J., Fortin G., Labbe J., Brown J., Chadwick D. (2005), The work of Ambroise tardieu: The first definitive description of child abuse, "Child Abuse and Neglect. The International Journal" no 4.
 28. Sumner W.G. (1995), Naturalne sposoby postępowania w gromadzie, M. Kempny i K. Romaniszyn (ttum. i wstęp), PWN, Warszawa.
 29. Szymańczak J. (1992), O przestrzeganiu praw dziecka w Polsce, w: E. Czyż (red.), Dziecko i jego prawa, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Warszawa.
 30. Theicher M.H. (2002), Nie zabliźnione rany: Neurobiologia przemocy, "Świat Nauki" nr 5.
 31. Zenz G. (1979), Kindesmisshandlung und Kinderechte, Frankfurt nad Menem.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu