BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Van de |Boel Fiet
Title
Arena współpracy publiczno-prawnej
Source
Nowe Życie Gospodarcze, 2005, nr 20, s. 12-13
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Współpraca regionalna, Sektor publiczny, Samorząd terytorialny, Współpraca międzygminna
Public-Private Partnerships (PPP), Regional cooperation, Public sector, Local government, Commune cooperation
Abstract
Wszystkie inicjatywy współpracy w terenie są cenne. Ustawa o partnerstwie publiczno-prawnym weszła w życie 7.10.2005 r. Reguluje ona formy tego partnerstwa na podstawie kontraktu lub umowy (w skrócie PPP). Poza ramami PPP istnieje jeszcze wiele innych pożytecznych form współpracy, zwłaszcza na szczeblu lokalnym i regionalnym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu