BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Izdebska Izabela
Title
Wskaźniki strukturalne w Europejskim Systemie Statystycznym
Source
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 9, s. 19-24
Keyword
Wskaźniki strukturalne, Konkurencyjność regionów, Strategia lizbońska, Europejski System Statystyczny (ESS)
Structural indicators, Regions competitiveness, Lisbon Strategy, European Statistical System (ESS)
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Na lizbońskim posiedzeniu Rady Europejskiej w 2000 r. przyjęto kompleksowy program podniesienia konkurencyjności Unii Europejskiej wobec pozostałych regionów świata. Miernikiem badania postępów realizacji strategii lizbońskiej wśród krajów członkowskich nie stały się wskaźniki strukturalne. W artykule przedstawiono skróconą listę wskaźników strukturalnych. (Pełna lista dostępna jest na stronach internetowych: http://europa.eu.int/comm/eurostat/structuralindicators oraz www. europa.eu.int/newcronos.) Omówiono następujące zagadnienia: stopień dostosowania wskaźników strukturalnych w Polsce; koordynacja systemu wskaźników strukturalnych; wskaźniki strukturalne a licencja jakości; wskaźniki strukturalne w Narodowym Planie Rozwoju.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu