BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stec Małgorzata, Janas Agata
Title
Ranking krajów Unii Europejskiej ze względu na zasoby kapitału ludzkiego i intelektualnego
Source
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 9, s. 70-76
Keyword
Kapitał ludzki, Kapitał intelektualny, Konkurencyjność gospodarki, Wielowymiarowa analiza porównawcza, Badania statystyczne
Human capital, Intellectual capital, Economy competitiveness, Multi-dimensional comparative analysis, Statistical surveys
Note
summ., rez.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest porządkowanie krajów Unii pod względem cech określających zasoby kapitału ludzkiego i intelektualnego oraz określenie miejsca Polski w rankingu. Spośród wielu metod wielowymiarowej analizy porównawczej w pracy wykorzystano metodę standaryzowanych sum.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Z. Chojnicki, T. Czyż, Polska na ścieżce rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Podejście regionalne, (w:) Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, A. Kukliński (red.), Warszawa 2003.
  2. S. R. Domański, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
  3. T. Grabiński, S. Wydymus, A. Zeliaś, Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
  4. P. Hegedahl, Kapitał intelektualny. Kluczowy majątek współczesnej organizacji, TMI, Warszawa.
  5. E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
  6. Polskie forum strategii lizbońskiej, Biała Księga 2003, część II, Gospodarka oparta na wiedzy, Gdańsk-Warszawa 2003.
  7. M. Stec, Statystyczna analia przemian społeczno-gospodarczych w Polsce południowo-wschodniej w latach 1990-1998, UMCS w Lublinie, Filia w Rzeszowie, Rzeszów 1999.
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu