BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Andrzej
Title
Otwarcie na świat
Source
Nowe Życie Gospodarcze, (dodatek) - Perspektywy polskiego rynku rolnego po akcesji do Unii Europejskiej, 2005, s. 2-3
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Wzrost gospodarczy, Inflacja, Ocena gospodarki
Poland's economic integration with the EU, Economic growth, Inflation, Assessment of the economy
Abstract
W artykule podjęto próbę oceny skutków społeczno-ekonomicznych członkostwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy półtora roku. Omówiono rolę Polski na rynkach światowych, wzrost gospodarczy oraz wpływ akcesji na inflację. Zaprezentowano także liczne wnioski i rekomendacje wynikające z członkostwa Polski w strukturach europejskich.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu