BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lenczewski Martins Carlos, Niedziółka Paweł
Title
Kwantyfikacja ryzyka operacyjnego w banku oraz jego wpływ na wymóg kapitałowy
Operational risk management system in the bank - model approach and the scope of implementation in the Polish banks
Source
Bank i Kredyt, 2005, nr 5, s. 28-41, bibliogr. 27 poz.
Keyword
Ryzyko operacyjne, Zarządzanie ryzykiem, Nowa Umowa Kapitałowa
Operational risk, Risk management, New capital accord
Note
summ.
Company
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
Basel Committee on Banking Supervision
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie modelowego systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz barier jego wprowadzania w praktyce. Ponadto ukazano uwarunkowania wdrażania metod zarządzania ryzykiem operacyjnym w polskich bankach. Podjęto także próbę oceny wpływu ewentualnego wprowadzenia wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka operacyjnego na wartość współczynnika wypłacalności polskiego sektora banków komercyjnych.

The paper aims at presenting the model operational risk management system and barriers to its practical implementation on one hand, and the determinants of the implementation of operational risk management methods at the Polish banks on the other. The authors have also undertaken to evaluate the impact of the possible introduction of capital requirements for operational risk on the capital adequacy ratio in the Polish sector of commercial banks. The selected area of research has been described and analysed in the following sections of the paper: The top-down and bottom-up operational risk management principles at the banks; Operational risk management process at the bank - from identification through to evaluation of the effectiveness of the tools for its mitigation; Operational risk - new supervisory approach; Operational risk at the Polish banks - scope and advancement level of the works related to the implementation of the comprehensive management system. The first part of the paper presents the general principles of operational risk management at the bank (the top-down method, the bottom-up method, as well as indicator and statistical methods), while also presenting the determinants of implementation of a selected approach. The paper describes the operational risk management process at the bank. The authors have intended to present subsequent stages of the process, in particular the identification of the operational risk as well as its quantification, and to emphasize the relation between the aforementioned components of the operational risk management. Operational risk is the third, along the credit and market risk, component of the banking risk, which - pursuant to the New Basel Capital Accord - is to be included in the calculation of the capital adequacy. The third part of the paper analyses the solutions within the scope of operational risk quantification and its inclusion in determining the capital requirements, recommended by the Basel
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Consultative document - operational risk, Bank of International Settlements. Maj 2001.
 2. P. Dziekoński: Nowo Bazylejska Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego. Warszawa NBP 2003 "Materiały i Studia" zeszyt 164.
 3. Glossary of Operational Risk Terms. Zentraler Kreditausschuss. Berlin 2003.
 4. B. Gruszka: Ryzyko płynności. W: W.L. Jaworski, Z. Zawadzka: Bankowość. Podręcznik akademicki. Warszawa 2004 Poltext.
 5. Guidelines for Foreign Exchange Reserve Management: Accompanying Document - Appendix II. IMF 2003.
 6. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Bank of International Settlements, czerwiec 2004.
 7. F.H. Knight: Uncertainty and Profit. Boston 1921 University of Boston Press.
 8. M. Krześniak: Problemy z outsourcingiem. "Rzeczpospolita" z dnia 4.10.2004.
 9. W. Kurylek: Cisza przed burzą. "Rzeczpospolita" z dnia 24.03.2004.
 10. D. Lewandowski: Ryzyko operacyjne w bankach - zarządzanie i audyt w świetle wymagań Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego. "Bank i Kredyt" nr 4/2004.
 11. R. Machała: Praktyczne zarządzanie finansami firmy. Warszawa 2001 PWN.
 12. K. Maciejewski: IT na żądanie. "Gazeta Bankowa" nr l (845) z 3.01.2005.
 13. F. Peemoller: Operational Risk Data Pooling. CFSforum - Operational Risk, Frankfurt/Main, luty 2002.
 14. Pismo GINB do banków z dnia 21.12.2004.
 15. R. Raraadurai: Operational Risk Management & Basel II Implementation: Survey Results. Fitch Ratings, kwiecień 2004.
 16. K. Ramadiirai: The Oldest Tale but the Newest Story: Operational Risk and the Revolution of its Measurement under Basel II. Fitch Ratings, styczeń 2004.
 17. Reality check, lipiec 2004. www.thebanker.com/news/fullstory.php/aid/169l/Reality_check_onBasel_II.html
 18. A. Reich: Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - Ryzyko Operacyjne. NBP - GINB, www.isaca.org.pl/PIR/PO-LCACS2001TReich.pdf
 19. Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach. Komisja Nadzoru Bankowego, czerwiec 2004 r., dokument dostępny na www.nbp.pl
 20. P. Rochowicz: Ocena ryzyka po bazylejsku. "Rzeczpospolita" z dnia 12.05.2004.
 21. Sound practices for the management and supervision of operational risk. Bank of International Settlements, luty 2003.
 22. G. Szwajkowska: Ryzyko operacyjne w pracach Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru bankowego, www.bezpieczenstwoit.pl/Artykuly/Audyty_bezpieczenstwa/G.Szwajkowska,Ryzyko_operacyjne_w_pracach_BIS/
 23. P. Utrata: Czarna owca w dealingu. "Parkiet" z dnia 7.04.2004.
 24. Uwagi do trzeciego dokumentu konsultacyjnego - Nowa Umowa Kapitałowa wydanego przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Komisja Nadzoru Bankowego,www.nbp.pl/Publikacje/nadzor_bankowy/pdf/uwagi_3jpl.pdf
 25. A. Wojtasiak: Wybrane metody pomiaru ryzyka operacyjnego dla instytucji finansowych działających na rynku instrumentów pochodnych. "Bank i Kredyt" nr 1/2004.
 26. B. Young, S. Ashby: Insuring Operational Risk. Operational Risk Research Forum, 2001.
 27. P. Zawadzki: Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - wpływ na polski sektor bankowy. Materiały z konferencji "Basel II Challenge in Credit Risk Management", Warszawa, 12-14.05.2003.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu