BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Helios Joanna
Title
Europejski Kodeks Dobrej Administracji - analiza postanowień a polski system prawny (cz. IV)
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2005, nr 12, s. 48-51, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Instytucje WE, Kodeks dobrych praktyk, Rzecznik Praw Obywatelskich
European Communities Institutions, Code of Good Practice, Ombudsman
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Omówienie kolejnych (18-27) artykułów Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji. Chodzi o obowiązek uzasadniania decyzji, informację o możliwościach odwołania, przekazanie podjętej decyzji, ochronę danych, prośbę o udzielenie informacji, wnioski o umożliwienie dostępu do publicznych dokumentów, prowadzenie rejestrów, informację o Kodeksie, prawo złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz kontrolę stosowania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. B. Banaszak. Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999.
  2. Czy prywatność jest najważniejsza, "Rzeczpospolita" nr 44 z 21 lutego 2002 roku, A-2.
  3. J. Drachal, E. Mzyk, Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne. Część procesowa. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wydanie l, Warszawa 2002, s. 70.
  4. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147.
  5. A. Karnicka, Rzecznik Praw Obywatelskich, "Państwo i Prawo" 1990/1.
  6. Z. Kędzia. Pojadę prawa i wolności ob\wa-tetskie, "Państwo i Prawo" 1989/3.
  7. G. Laszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Postejiowanie administracyjne ogólne. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003. s. 388-389.
  8. M. Luszczuk, Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej, Warszawa 2000, s. 28 i n.
  9. B. Mielnik, Obywatelstwo Unii Europejskiej, Wrocław 2000. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 136 i n.
  10. J. Świątkiewicz, Rzecznik Praw Obywatelskich w polskim systemie prawnym, Warszawa 2001, s. 138.
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu