BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sajkiewicz Barbara
Title
Zarządzanie talentami
Source
Polityka Społeczna, 2005, nr 9, s. 33-37
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie wiedzą, Konferencja naukowa, Wizerunek przedsiębiorstwa, Aktywność zawodowa ludności, Polityka zatrudnienia, Motywowanie pracowników
Human Resources Management (HRM), Knowledge management, Scientific conference, Company image, Activity rate of population, Employment policy, Motivating employees
Abstract
W dniach 29-30 września 2005 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Zarządzanie talentami", zorganizowana przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Konferencja skierowana była głównie do praktyków - specjalistów i menedżerów z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. O wielkiej i stale rosnącej wadze podjętej problematyki świadczy fakt, że zarządzanie talentami, rozwinięte w latach 80. w USA, już pod koniec lat 90. zyskało w świecie duże uznanie, stając się jednym z podstawowych trendów XXI wieku.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu