BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walczak Tadeusz, Witkowski Janusz
Title
Aktualne problemy statystyki na forum organizacji międzynarodowych
Source
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 11, s. 88-102, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Metodologia statystyki, System informacji statystycznej, Statystyka publiczna
Statistics methodology, Statistical information system, Public statistics
Company
Główny Urząd Statystyczny GUS, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Abstract
Autorzy omawiają najważniejsze problemy poruszane na seminariach Konferencji Statystyków Europejskich oraz na posiedzeniu Komitetu ds. Statystyki OECD. Są to: doskonalenie metod zbierania danych, możliwości pomiaru wzrostu zrównoważonego, udział krajowych urzędów statystycznych w kształtowaniu systemu informacyjnego OECD, założenia strategii rozwoju statystyki w OECD na lata 2006-2008, wskaźniki produktywności w sektorach działalności gospodarczej oraz nierynkowych, międzynarodowa porównywalność poziomów produktywności, rozwój i metodologia badań w dziedzinie nauki i technologii oraz w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego nowej gospodarki, założenia nowej polityki w dziedzinie zbierania i udostępniania danych systemu informacyjnego OECD.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Clayton T., New economy - strategy for measurement, OECD, STD/CSTAT, 18 May 2005
 2. Giovannini E., Linster M. (a), Measuring sustainable development: achievements and challenges, Invited paper submitted by OECD, Conference of European Statisticians, Fifty-third plenary session, Geneva, 13-15 June 2005
 3. Giovannini E. (b), The OECD statistics strategy for 2006-2008: A first proposal, OECD, STD/CSTAT, 27 May 2005
 4. Hall S., Indicators of sustainable development in the UK, invited paper submitted by the Department for Environment, Food and Rural Affairs, United Kingdom, Conference of European Statisticians, Fifty-third plenary session, Geneva, 13-15 June 2005
 5. Hypponen I., Using the Web in collecting data for business statistics in Finland, Conference of European Statisticians, Fifty-third plenary session, Geneva, 13-15 June 2005
 6. Measuring new factors in economic growth - statistical work on innovation, technology and globalisation (2005), OECD, STD/CSTAT, 9 May 2005
 7. Measuring Productivity OECD Manual Measurement of Aggregate and Industry-level Productivity Growth (2001), OECD
 8. Nyman M., Palm V., Carlsson F., Villner M., Höglund Davila E., Niva M., National statistical offices contribution to the work on sustainable development indicators, Invited paper submitted by Statistics Sweden, Conference of European Statisticians, Fifty-third plenary session, Geneva, 13-15 June 2005
 9. OECD Statistical programme of work 2005, OECD publications, Paris 2005
 10. Productivity measures for the business and non-market sectors and international comparisons of productivity levels, OECD, STD/CSTAT, 18 May 2005
 11. Smith R., Measurement of sustainable development, the need for a systematic approach, Invited paper submitted by Statistics Canada, Conference of European Statisticians, Fifty-third plenary session, Geneva, 13-15 June 2005
 12. The experience of ABS with reducing respondent burden through the use of administrative data and through the use of smarter statistical methodologies, Invited paper submitted by the Australian Bureau of Statistics, Conference of European Statisticians, Fifty-third plenary session, Geneva, 13-15 June 2005
 13. The OECD Statistical Information System: New policies for data collection and dissemination, OECD, STD/CSTAT, 10 May 2005
 14. Thorvald M., Knut H. A., A framework for constructing indicators for policies to enhance sustainable development, Keynote speech for the Seminar on Sustainable Development, Conference of European Statisticians, Fifty-third plenary session, Geneva, 13-15 June 2005
 15. Wolff P., Norlund L., Why official statistics should drive the elaboration of sustainable development statistics, Invited paper submitted by EUROSTAT, Conference of European Statisticians, Fifty-third plenary session, Geneva, 13-15 June 2005
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu