BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzywacz Jacek, Lorek Ewa
Title
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa w ocenie zdolności kredytowej
Corporate intellectual capital in the assessment of borrowing capacity
Source
Bank i Kredyt, 2005, nr 7, s. 60-66, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Kapitał intelektualny, Zdolność kredytowa, Ocena zdolności kredytowej
Intellectual capital, Credit capacity, Credit rating
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono czynniki budujące kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. Oceniono stopień uwzględnienia go w procedurach bankowych. Na podstawie badań przeprowadzonych przez zespół badawczy Szkoły Głównej Handlowej podjęto próbę oceny, czy banki w Polsce dostatecznie uwzględniają wagę zasobów niematerialnych swoich kredytobiorców oraz konsekwencji z tym związanych.

The paper combines the issues of intellectual capital and assessment of enterprise credit risk. The authors first explain what is meant by intellectual capital, and subsequently referring to empirical research results attempt to determine the weight assigned by banks to non-tangible corporate assets while taking credit decisions. The authors arrive at a conclusion that the majority of banks take account of intellectual capital components but the overall impact of this kind of information on their credit decisions is small. This is caused by the deeply rooted, based on financial data patterns of enterprise assessment at banks, lack of commonly accepted intellectual capital measures and scarce recognition of this capital in reporting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. D. Dobija: Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Warszawa 2003 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
  2. L. Edvinsson, M.S. Malone: Kapital intelektualny. Warszawa 2001 Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalności banków, Załącznik nr 1.
  4. K.E. Sveiby: The Intangible Assets Monitor, www.sveiby.com/articles, 14 grudnia 2003.
  5. M.S. Wiatr: Kierunki zmian polskiego systemu szacowania ryzyka kredytowego - próba oceny. "Bank i Kredyt" nr 1/2004.
  6. M. Zaleska: Ocena ekonomiczno-finansowa przez analityka bankowego. Warszawa 2002 Szkoła Główna Handlowa.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu