BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lewandowicz-Machnikowska Monika, Zagrosik Marek
Title
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 12, s. 18-23
Keyword
Zasiłki rodzinne, Świadczenia socjalne, Opieka nad dzieckiem, Prawo zabezpieczenia społecznego, Rodzina, Dochody ludności
Family benefits, Social benefits, Childcare, Social security law, Family, People's income
Abstract
Prezentowany tekst przedstawia wybrane zagadnienia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków na tle charakterystyki instytucji świadczeń rodzinnych w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych ostatnio zmian regulacji prawnej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J Ignatowicz, K. Piasecki, J. Pictrzykowski, J. Winiarz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa 1993, s. 666.
  2. Komentarz do ustawy o świadczeniach rodzinnych, „Biuletyn Informacyjny ZUS" 2005, nr 3 (22), s. 23.
  3. E. Macińska, M. Kober, Ustawa o świadczeniach rodzinnych w transformacji, „Casus" 2005, nr 32, s. 32.
  4. A.Rosa, Zasiłek nie przysługuje, dodatek do „Rzeczpospolitej" z 29 września 2005 r.
  5. G. Zalas, Postępowanie w sprawach świadczeń rodzinnych, „Casus" 2004, nr 34, s. 14.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu