BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubot Zdzisław
Title
Praca ponadwymiarowa
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 12, s. 23-29
Keyword
Praca w godzinach nadliczbowych, Polityka zatrudnienia, Prawo pracy, Ustawodawstwo pracy, Kodeks pracy, Dyrektywy WE, Czas pracy
Overtime work, Employment policy, Labour law, Labour legislation, Labour Code, EC directives, Working time
Abstract
Praca ponadwymiarowa ma węzłowe znaczenie w aspekcie czasu pracy oraz wypoczynku pracownika. W praktyce nierzadko dochodzi do jawnego lub ukrytego naruszania przepisów regulujących pracę ponadwymiarową. Autor omówił pracę w godzinach nadliczbowych w rozumieniu art. 151 kodeksu pracy oraz pracę w godzinach ponadwymiarowych niektórych grup zawodowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. Ahlt, Prawo europejskie, Warszawa 1998, s. 31.
  2. M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, pod red. Z. Salwy, Warszawa 2003, s. 546.
  3. J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa 2003, s. 508.
  4. J. Jagielski, K. Rączka, Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001, s. 290.
  5. A. Kijowski, Prawne problemy czasu pracy lekarzy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr l, s. 14.
  6. Z. Kubot, T. Kuczyński, Z. Masternak, H. Szurgacz, Prawo pracy. Zarys wykładu, Warszawa 2005,s.231.
  7. B. Kurcz, Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego, Zakamycze 2004, s. 49.
  8. K. Rączka, Praca w godzinach nadliczbowych w znowelizowanym kodeksie pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 1, s. 14.
  9. J. Skrzydło, Doktryna acte eclaire w orzecznictwie Trybunatu Wspólnoty Europejskiej i sądu krajów członkowskich Unii Europejskiej (w:) Studia Prawno-Europejskie, t. 2, 2000, s. 143.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu