BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trzaskowski Sławomir
Title
Na wszystko mają papiery
Source
Nowe Życie Gospodarcze, 2005, nr 23, s. 28-29
Keyword
Dyrektywa IPPC, Przemysł papierniczy, Produkcja papieru i celulozy, Ochrona środowiska
IPPC Directive, Papermaking industry, Manufacture of paper and cellulose, Environmental protection
Company
Stora Enso Poland
Abstract
W artykule przedstawiono drogę firmy Stora Enso Poland do uzyskania pozwolenia zintegrownego, zgodnie z unijną dyrektywą IPPC. Firma ta produkuje papier, worki papierowe oraz tekturę falistą. Z racji tego, iż branża papiernicza przez lata uważana była za jedną z najbardziej uciążliwych dla środowiska, stąd instalacje służące do produkcji mas włóknistych i papieru znalazły się w wykazie wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu