BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiktorowicz Michał
Title
Zasada subsydiarności w zmaganiach kompetencyjnych Komisji Europejskiej i Rady : (na przykładzie opodatkowania osób prawnych podatkiem dochodowym według zasad państwa macierzystego)
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2005, nr 3, s. 18-21, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zasada subsydiarności, Podatki
Principle of subsidiarity, Taxes
Company
Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej
European Commission, Council of the European Union
Abstract
Od czasów traktatów założycielskich Wspólnoty problematyka opodatkowania związanego z działalnością przedsiębiorstw nie schodziła z wokandy Komisji |europejskiej, ponieważ postrzegana była jako istotny element prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Autor omawia zasadę subsydiarności na tle działań Komisji w dziedzinie podatków bezpośrednich oraz najważniejsze punkty propozycji Komisji na temat przyszłych uregulowań dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych według zasad państwa macierzystego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Arbitration Convention 90/436/EEC http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=41990A0436&model=guichett.
  2. Commission Communication on tax coordination, COM(97) 495, 01.01.1997.
  3. Commission Communication, Tax policy in the European Union Priorities for the Years Ahead, 2001.
  4. Dyrektywa Rady 77/799/EWG z 19 grudnia 1977 roku w sprawie pomocy wzajemnej właściwych organów państw członkowskich w dziedzinie podatków bezpośrednich.
  5. Merger Directive 90/434/EEC, http://europa.eu.int/servlet/partail/RenderServlet?search=DocNumber@1g=en&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force+No&an_doc=1990&nu_doc=434&type_doc=Directive
  6. Outline of a possible experimental application of Home State Taxation to small and medium-sized enterprises, 24.06.2004, Ref.: TAXUD C.I/DOC (04) 1410 http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/resources/docu-ments/HST JPaper_June_04_EN.pdf.
  7. Parent-Subsidiary Directive 90/435/EEC http://www.taxci.nl/read/PARENT-SUBSIDIARYDIRECTIVE
  8. Recommendation, 6.05.2003, OJ L 124 of 20.5.2003, p. 36 http://europa.eu.int/eurolex/pri/en/oj/dat/2003/1_12420030520en00360041.pdf
  9. Report of the Committee of Independent Experts on Company Taxation, Commission of the European Communities, Official Publications of the EC, 1992.
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu