BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pierścionek Zdzisław
Title
Koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 9, s. 7-9
Keyword
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Strategia konkurencji, Otoczenie przedsiębiorstwa
Enterprise competitiveness, Competition strategy, Enterprise environment
Abstract
Przybliżono pojęcie "koncepcja konkurencyjności przedsiębiorstwa". Zwrócono uwagę na tradycyjne oraz nowe koncepcje. Przedstawiono łańcuch przyczynowo-skutkowy tworzenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. R.A. D'AVENI, Hypercompetitive Rivalries, The Free Press, New York 1995, s. 220.
  2. Z. PIERŚCIONEK i in., Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynku UE, - Ministerstwo Nauki i Informatyzacji 2005.
  3. M. PORTER, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
  4. STRATEGOR, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1999, s. 254.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu