BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czakon Wojciech
Title
Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 9, s. 10-13
Keyword
Współpraca przedsiębiorstw, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Sieć organizacyjna przedsiębiorstw
Enterprises cooperation, Enterprise management, Enterprise network
Abstract
Przedstawiono zagadnienie istoty sieci przedsiębiorstwa, zwanej także przedsiębiorstwem poszerzonym. Zwięźle omówiono badania nad współdziałaniem przedsiębiorstw, a następnie przybliżono takie problemy jak: wymiana w ramach relacji, zaangażowanie w relację oraz wzajemność relacji jako cechy specyficzne relacji sieciowych przedsiębiorstwa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. R.S. ACHROL, Changes in the Theory of Interorganizational Relations in Marketing: Toward a Network Paradigm, "Academy of Marketing Science Journal" 1997, vol. 25, nr 1, s. 56-71.
 2. J.C. ANDERSON, H. HAKANSSON, J. JOHANSON, Dyadic Business Relationships Within a Business Network Concept, "Journal of Marketing" 1994, vol. 58, nr 4, s. 1-15.
 3. D. H. BLANKENBURG, K. ERIKSSON, J. JOHANSON, Business Networks and Cooperation in International Business Relationships, "Journal of International Business Studies" 1996, vol. 27, nr 5, s. 1033-1053.
 4. S.P. BORGATTI, R. CROSS, A Relational View of Information Seeking and Learning in Social Networks, "Management Science" 2003, vol. 49, nr 4, s. 432-445.
 5. M. CASTELLS, The Rise of the Network Society, II wydanie, Blackwell Publishing, Oxford 2000, s. 184-187.
 6. W. CZAKON, Ku systemowej teorii przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 5, s. 5-9.
 7. J. DYER, Effective Interfirm Cooperation: How Firms Minimize Transaction Costs and Maximize Transaction Value, "Strategic Management Journal" 1997, vol. 18, nr 7, s. 535-556.
 8. R.G. ECCLES, D.B. CRANE, Managing Through Networks, "California Management Review" 1987, vol. 30, nr 1, s. 176-195.
 9. B. GOMES-CASSARES, Group Versus Group: How Alliance Networks Compete, "Harvard Business Review" 1994, vol. 92, nr 4, s. 62-74.
 10. M. HOLMLUND, What are Relationships in Business Networks, "Management Decision" 1997, vol. 35, nr 4, s. 304-311.
 11. S. JAP, "Pie Sharing" in Complex Collaboration Context, "Journal of Marketing Research" 2001, vol. 38, nr 1, s. 86-99.
 12. S. JAP, E. ANDERSON, Safeguarding Interorganizational Performance and Continuity Under Ex Post Opportunism, "Management Science" 2003, vol. 49, nr 12, s. 1684-1701.
 13. C. JONES, W.S. HESTERLY, S.P. BORGATTI, A General Theory of Network Governance: Exchange Conditions and Social Mechanisms, "Academy of Management Review" 1997, vol. 22, nr 4, s. 911-945.
 14. L. KRZYŻANOWSKI, O podstawach kierowania organizacjami inaczej, PWN, Warszawa 1999, s. 165.
 15. C.J. LAMBE, R.E. SPEKMAN, S.D. HUNT, Intermistic Relational Exchange: Conceptualization and Propositional Development, "Academy of Marketing Science Journal" 2000, vol. 28, nr 2, s. 212-225.
 16. J. NIEMCZYK, Sieć jako obiekt badań w naukach o zarządzaniu, [w:] Management Forum 2020, K. KRZAKIEWICZ, S. CYFERT (red.), AE, Poznań 2003, s. 116-125.
 17. C. OLIVIER, Determinants of Interorganizational Relationships: Integration and Future Directions, "Academy of Management" 1990, vol. 15, nr 2, s. 241-265.
 18. A.L. OLIVER, J.P. LIEBESKIND, Three Levels of Networking for Sourcing Intellectual Capital in Biotechnology, "International Studies of Management and Organization" 1997, vol. 27, nr 4, s. 76-103.
 19. P.S. RING, A.H. VAN de VEN, Developmental Process of Cooperative Interorganizational Relationships, "Academy of Management Review" 1994, vol. 19, nr 1, s. 90-118.
 20. P.S. RING, A.H. VAN de YEN, Structuring Cooperative Relationships Between Organizations, "Strategic Management Journal" 1992, vol 13, nr 1, s. 483-498.
 21. S. WASSERMAN, K. FAUST, Social Network Analysis, Cambridge University Press 1994, s. 121-123.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu