BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sędzicki Wiesław
Title
Polskie banki w Unii - jednolita licencja bankowa
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2005, nr 3, s. 52-57, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Prawo bankowe, Banki, Prawo WE
Banking law, Banks, European Community law
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Po przystąpieniu do Unii Europejskiej polski system bankowy stał się integralną częścią europejskiego systemu. Na całym obszarze UE funkcjonuje jednolity rynek usług finansowych, tj. usług bankowych, ubezpieczeniowych i rynku kapitałowego. Działalnośc bankowa prowadzona jest na podstawie przepisów europejskiego, a także krajowego prawa bankowego. Autor rozważa czy polskie prawo jest w pełni zharmonizowane z prawem UE, czy polskie banki, podobnie jak zagraniczne w Polsce, mogą działać poza granicami kraju i czy klienci banku, którego macierzystym krajem jest Polska, spotkają jego logo poza granicami kraju.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Council Directive 73/183/EEC of 28 June 1973 on the abolition of restrictions on freedom of establishment and freedom to provide services in respect of self-employed activities of banks and other financial institutions, OJL 194,16.07.1973.
 2. Directive 2000/12/EC of the European parliament and of the Council of 20 March relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions, OJL 126,26.05.2000.
 3. Finanse publiczne i prawo finansowe pod red. Eugeniusza Ruśkowskiego, "Biblioteka Przeglądu Podatkowego", Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2000, t. 2, s. 478.
 4. First Council Directive of 12 December 1977 on coordination of the laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions - 77/780/EEC-OJL 322, 17.12.1977.
 5. E. Fojcik-Mastalska, Konstytucja bankowości europejskiej, "Prawo Bankowe" 1996, nr 3, s. 92.
 6. A.M. Jurkowska, Finanse pod red. Zdzisława Brodeckiego, Warszawa 2004, s. 221.
 7. A.M. Jurkowska, Prawo bankowe Unii Europejskiej, Bydgoszcz-Gdańsk 2003, s. 39.
 8. C. Kosikowski, Publiczne prawo bankowe, PWE, Warszawa 1999, s. 68.
 9. L. Oręziak, Rynek finansowy Unii Europejskiej, Warszawa 1999, s. 65-66.
 10. Second Council Directive of 15 December on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions - 89/646/EEC OJL 386, 30.12 1989.
 11. W. Szpringer, Europejskie Regulacje Bankowe, Warszawa 1997, "Biblioteka Bankowca", s. 126.
 12. J. Węcławski, Harmonizacja norm prawa bankowego w krajach EWG, "Bank i Kredyt" 1991, nr 12.
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu