BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bucholc Marta
Title
Skup akcji własnych a zasada ochrony informacji poufnej w prawie UE
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2005, nr 2, s. 12-15, bibliogr 3 po.
Keyword
Prawo WE, Spółki akcyjne, Ochrona informacji niejawnych, Dyrektywy WE
European Community law, Joint stock companies, Protection of classified information, EC directives
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Ochrona informacji poufnej w obrocie rynkowym jest niekwestionowanym standardem regulacji prawa papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Wynika to z traktatowych zapisów o wspólnym rynku, który wymaga zagwarantowania przejrzystości działań "aktorów rynkowych" i wyrównywania szans konkurentów. Realizacji tych celów służy ochrona informacji poufnych. Regulacje prawa wspólnotowego w tym zakresie zostały implementowane do prawa polskiego, jednak ich wykładnia na potrzeby praktyki może być źrodłem poważnych wątpliwości. Szczególnie problematyczna jest interpretacja wyjątków od zasady ochrony informacji poufnych. Jedną z takich wyjątkowych sytuacji jest skup akcji własnych (tzw. buy-back).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu