BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzbicki Przemysław
Title
Zwolnienia od kary i jej redukcje w sprawach kartelowych we wspólnotowym prawie konkuerncji
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2005, nr 1, s. 34-45, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Ochrona konkurencji, Kartel, Prawo konkurencji
Competition protection, Cartel, Competition law
Company
Komisja Europejska
European Commission
Abstract
Największym problemem praktycznym w walce z kartelami jest dla organów ochrony konkurencji przełamanie współpracy uczestników kartelu, którzy mogą, często z powodzeniem, ukrywać istotne dowody swoich antykonkurencyjnych działań, przede wszystkim zas istnienie samego kartelu. W USA w 1979 r. wprowadzono politykę pobłażania dla uczestników kartelu, którzy zdecydowali się na współpracę z właściwym departamentem. Takie podmioty mogą w zamian liczyć na zmniejszenie wysokości nałożonych kar, włącznie z całkowitym zwolnieniem. Rozwiązanie analogiczne do amerykańskiego zostało równiez przyjęte przez Komisję Europejską. Artykuł stanowi próbę nakreślenia generalnych ram polityki pobłażania (leniency) we wspólnotowym prawie konkurencji, z uwzględnieniem elementów praktyki jej stosowania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. F. Arbault, F. Peiro, The Commission's New notice on immunity and reduction of fines in cartel cases: building on success, Competition Policy Newsletter 2/2002, s. 15.
 2. B. van Barlingen, The European Commission's 2002 Leniency Notice after one year of operation, Competition Policy Newsletter 2/2003.
 3. A. Carrie, C. Perez-Abad, "Divide and rule", Legal Week Global 12/2002.
 4. Commission Notice on cooperation within the Network of Competition Authorities (OJ 2004/C 101/03).
 5. http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust.
 6. http://euro-pa.eu.int/comm/competition/antitrust/leniency/.
 7. http://www.europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/list_of_authorities_joint_statement.pdf.
 8. http://www.sice.oas.org.
 9. OJ 1996/C 207/04.
 10. OJ 1998/C 9.
 11. OJ 2002/C 45/03.
 12. OJ 2004/C 101/04.
 13. R. Whish. Competition Law, 5th Edition, Londyn 2003, s. 269.
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu