BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wąchała Robert
Title
Instrumenty nadzoru nad obrotem w świetle nowych regulacji na rynku kapitałowym
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2005, nr 12, s. 37-41
Keyword
Dyrektywy WE, Instrumenty rynku kapitałowego, Nadzór nad rynkiem finansowym, Nadzór rynku papierów wartościowych, Informacja rynkowa, Manipulacje informacją, Integracja finansowa, Transakcje giełdowe, Nadużycia gospodarcze
EC directives, Capital market instruments, Financial market supervision, Supervision of the securities market, Market information, Manipulation of information, Financial integration, Stock exchange dealings, Economic frauds
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W dniu 12 kwietnia 2003 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowana została Dyrektywa 2003/6/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystania informacji poufnych i manipulacji (nadużyć) na rynku, zwana dyrektywą Market Abuse. Celem tej regulacji było dążenie do zapewnienia integralności rynków finansowych Wspólnoty oraz zwiększenia zaufania inwestorów do papierów wartościowych i instrumentów pochodnych notowanych na tych rynkach. Instrumenty nadzoru nad obrotem, przyjęte w trzech ustawach uzupełniających, są w znacznej mierze kontynuacją wprowadzonych w poprzedniej nowelizacji ustawy "Popw". Implementacja powyższych regulacji na gruncie prawa polskiego odbyła się w dwóch etapach.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu