BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Helin Andre
Title
Wspólny język sprawozdawczości finansowej
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2005, nr 11, s. 33-39
Keyword
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Sprawozdawczość finansowa, Rachunkowość finansowa, Standardy rachunkowości, Prawo bilansowe
International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard, Financial reporting, Financial accounting, Accounting standards, Balance law
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Wraz z przystąpieniem Polski do UE - Unia uzyskała znaczny wpływ na kształt polskiego prawa bilansowego. Artykuł opisuje proces ewolucji tego prawa w Europie, genezę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, ich wpływ na uregulowania przyjęte w Polsce oraz potencjalne skutki finansowe, jakie mogą wynikać z pierwszego zastosowania MSR/MSSF w sprawozdaniach finansowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu