BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Thiel Stanisław
Title
Europejski paszport prospektu emisyjnego
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2005, nr 11, s. 20-23
Keyword
Państwa członkowskie, Prospekt emisyjny, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Regulacje prawne, Standaryzacja, Obrót kapitałowy, Dyrektywy WE
Member states, Prospectus, Economic safety, Legal regulations, Standardization, Capital turnover, EC directives
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Nowe prawo Unii Europejskiej regulujące kwestie związane z prospektem emisyjnym zastępuje system "wzajemnego uznawania" prospektów emisyjnych przez państwa członkowskie zasadą "jednego paszportu". Ponieważ system ten zaczął obowiązywać od niedawna, nie sposób na razie ocenić jego skuteczności w zwiększaniu efektywności wspólnego rynku kapitałowego w UE lub też znaczących ułatwień w transgranicznym pozyskiwaniu kapitału.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu