BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gontarek Agnieszka
Title
Zmiany w obowiązkach informacyjnych emitentów
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2005, nr 11, s. 24-28
Keyword
Informacja marketingowa, Papiery wartościowe, Regulacje prawne, Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Rynek papierów wartościowych, Giełda papierów wartościowych
Marketing information, Securities, Legal regulations, Law on Public Trading in Securities, Securities market, Stock market
Abstract
Prawo papierów wartościowych poddane zostało modyfikacjom, zarówno na poziomie ustawowym, jak i przepisów wykonawczych. Np. ustawa o ofercie wprowadza wyraźny zakaz łączenia przekazywania do wiadomości publicznej informacji poufnych z przekazywaniem informacji w ramach działań marketingowych, dotyczących działalności danego emitenta w sposób mogący wprowadzić w błąd co do charakteru tych informacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu