BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antkiewicz Sławomir
Title
Trzynaste urodziny rynku : Papiery komercyjne
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2005, nr 11, s. 11-13
Keyword
Papiery dłużne, Bankowość, Emisja papierów wartościowych, Rynek papierów wartościowych, Krótkoterminowe papiery dłużne, Rynek kapitałowy, Obligacje
Debt securities, Banking, Securities emission, Securities market, Short-term debt securities, Capital market, Bonds
Abstract
W roku 2005 minęła trzynasta rocznica powstania w Polsce rynku krótkoterminowych papierów dłużnych (KPD). Okazało się jednak, iż rynek ten nie dysponuje potencjałem, który mógłby zwiększyć udział papierów komercyjnych w całym rynku pozaskarbowych papierów dłużnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu