BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miziołek Tomasz
Title
Nowe propozycje dla drugiego filaru : Fundusze emerytalne
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2005, nr 11, s. 90-93
Keyword
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Fundusze emerytalne, Konsolidacja kapitałowa, Reforma systemu emerytalnego, Prognostyka, Rynek usług ubezpieczeniowych, Polityka socjalna
Open Pension Funds (OPF), Pension funds, Consolidation of capital, Pension system reform, Forecaster, Insurance services market, Social policy
Abstract
Posłowie zwycięskiego ugrupowania w wyborach parlamentarnych 2005 r. postulują wprowadzenie modyfikacji zasad funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych, w tym przede wszystkim powstrzymanie procesu konsolidacji w drugim filarze. Według promotorów zmian, łączenie się funduszy oznacza osłabianie konkurencji, co obniża wysokość przyszłych emerytur.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu