BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzak Izabela
Title
Zagospodarowanie terenu po Krakowskich Zakładach Sodowych "Solvay"
Source
Aura, 2005, nr 12, s. 9-11
Keyword
Historia przedsiębiorstwa, Przemysł chemiczny, Rekultywacja gleb, Zagospodarowanie przestrzenne, Składowiska odpadów, Utylizacja odpadów
Company history, Chemical industry, Reclamation of soil, Spatial development, Landfill sites, Waste utilization
Company
Solvay
Country
Kraków
Cracow
Abstract
W ostatnich latach dostrzec można wzrost zainteresowania miastem Kraków, jako potencjalnym miejscem inwestowania. Przykładem jest propozycja zagospodarowania terenów po zlikwidowanych na przełomie lat 1989/90 Krakowskich Zakładach Sodowych "Solvay". Dużym problemem jest w tym wypadku utylizacja zanieczyszczeń, nagromadzonych od początku XX wieku, która byłaby nieodzownym czynnikiem rewitalizacji terenów poprzemysłowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu