BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zimniewicz Szymon
Title
Strategie przedsiębiorstwa wobec dostawców
Enterprise strategies vs. suppliers
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 11, s. 87-91
Keyword
Partnerstwo logistyczne, Gospodarka materiałowa, Strategia logistyczna, Zaopatrzenie materiałowe, Outsourcing funkcji logistycznej, Joint ventures
Logistics partnership, Material economy, Logistic strategies, Material supply, Outsourcing of logistics functions, Joint ventures
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zakupy surowców i materiałów, części i komponentów uzależniają przedsiębiorstwo od otoczenia. W artykule przedstawiono teorię zależności firmy od otoczenia oraz możliwe strategie przedsiębiorstwa wobec dostawców. Strategie te rozpatrzono w kontekście kosztów, związanych z wyborem różnych wariantów.

Purchases of raw materials, parts and components make an enterprise dependent on its environment. The article presents a theory of business dependence on its environment and possible strategies against enterprises' suppliers. The strategies are considered in the aspect of costs connected with a choice of certain variants.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Hatch M.J., Teoria organizacji, Warszawa 2002, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 89-92.Heim W., Outsourcing - 'wettbewerbsfähiger durch optimale Nutzung der Potentiale von Zuliefern, Management Zeitschrift 1994, nr 7/8, s. 28.
  2. Lysons K., Zakupy zaopatrzeniowe, Warszawa 2003, PWE, s. 15.
  3. Nakłady i wyniki przemysłu I-II kwartał 2003 r., GUS - Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2003, s. 114 i nast.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu