BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maniewska Eliza
Title
Czas pracy w podróży służbowej : Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 12, s. 29-31
Keyword
Czas pracy, Podróże służbowe, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Prawo pracy, Ustawodawstwo pracy, Kodeks pracy
Working time, Business trips, Supreme Court jurisdiction, Labour law, Labour legislation, Labour Code
Abstract
Z podróżą służbową w sensie prawnym mamy do czynienia tylko wtedy, gdy przemieszczanie się z jednego do innego miejsca (miejscowości) podczas wykonywania zajęć stanowiących przedmiot pracowniczego zobowiązania nie stanowi integralnego sposobu wykonywania pracy. W innych przypadkach mamy do czynienia raczej z "ruchomym" miejscem pracy, np. dotyczy to czasu pracy przedstawiciela handlowego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. S. Driczinski, Relacja pracowniczej podróży służbowej do pojecia czasu pracy, „Przegląd Sądowy” 2005, nr 6, s. 116.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu