BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marciszewska Elżbieta, Kaliński Dariusz
Title
Transport lotniczy
Source
Przegląd Komunikacyjny, 2005, nr 12, s. 57-64
Keyword
Transport lotniczy, Porty lotnicze, Flota powietrzna, Lotnictwo cywilne, Rozwój zrównoważony transportu, Liberalizacja transportu
Air transport, Airports, Air fleet, Civil aviation, Sustainable development of transport, Transport liberalization
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Przystąpienie Polski do UE diametralnie zmieniło warunki działania sektora lotniczego w Polsce. Na polskim rynku wyraźnie wzrosła dynamika przewozów lotniczych, co jest efektem liberalizacji dostępu do rynku. Na duży potencjał pasażerskiego ruchu lotniczego w kraju wskazują m.in. parametry lotniczej ruchliwości komunikacyjnej. W Polsce zaledwie ok. 3 procent ogółu podróżnych wybiera samolot, podczas gdy średnio w innych krajach Europy wskaźnik ten wynosi ok. 25 procent
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0033-2232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu