BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mindur Leszek, Wronka Jerzy
Title
Transport kombinowany/intermodalny w Polsce
Source
Przegląd Komunikacyjny, 2005, nr 12, s. 65-71
Keyword
Rozwój zrównoważony transportu, Transport intermodalny, Transport kombinowany, Transport kolejowy, Dyrektywy WE, Transport ekologiczny, Polityka transportowa
Sustainable development of transport, Intermodal transport, Combined transport, Railway transport, EC directives, Ecological transport, Transport policy
Abstract
Aspekty środowiskowe, bezpieczeństwa i rosnące zatłoczenie na sieci dróg w Europie wskazują na potrzebę skutecznego promowania przyjaznych dla środowiska gałęzi i technologii transportu - w tym przede wszystkim kolei, transportu intermodalnego/kombinowanego i wodnego, przynamniej do czasu wyrównania warunków konkurencji międzygałęziowej, głównie przez upodmiotowienie kosztów zewnętrznych transportu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0033-2232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu