BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ryszard Katarzyna
Title
Zapobieganie nieprawidłowościom w dziedzinie podatków pośrednich - VAT i akcyzie - współpraca między państwami członkowskimi Unii Europejskiej
Source
Prawo Unii Europejskiej, 2004, nr 10, s. 11-18
Keyword
Podatek od wartości dodanej (VAT), Podatki pośrednie, Akcyza, Państwa członkowskie
Value Added Tax (VAT), Indirect taxation, Excise duty, Member states
Company
Unia Europejska (UE), Komisja Europejska
European Union (EU), European Commission
Abstract
Z uwagi na fakt, że kluczową pozycję w dochodach budżetu Unii Europejskiej stanowią wpływy z VAT, Komisja Europejska podjęła stanowcze działania mające na celu zapobieganie przestępstwom podatkowym związanym z podatkiem od wartości dodanej (value added tax VAT). W niektórych państwach członkowskich zostały założone specjalne jednostki do zwalczania oszustw. Nie będą one jednak skuteczne wewnątrz Wspólnoty, dopóki wszystkie państwa członkowskie nie będą miały podobnych organizacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1734-2430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu