BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewska-Jurczyk Barbara
Title
Nowa regulacja łączeń przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
Source
Prawo Unii Europejskiej, 2004, nr 10, s. 25-29, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Działalność gospodarcza, Fuzje i przejęcia, Kontrola
Business activity, Mergers and acquisitions, Control
Company
Unia Europejska (UE), Komisja Europejska
European Union (EU), European Commission
Abstract
W związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej Komisja europejska i Rada UE podjęły działania dotyczące dostosowania do nowej sytuacji i modernizacji reguł konkurencji w zakresie łączeń przedsiębiorstw. Celem działań Komisji jest uproszczenie, udoskonalenie i skrócenie procedur dotyczących kontrlo koncentracji, która opiera się w UE na następujących zasadach: Komisja ma wyłączne kompetencje do rozpatrywania spraw z zakresu łączeń przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa obowiązane są notyfikować (zgłaszać) Komisji zamiar dokonania łączenia, a przy ocenie skutków koncentracji muszą być spełnione wymogi określenia rynku właściwego w sprawie (rewelantnego), na którym łączenie ma dojść do skutku.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Case T-342/99, Airtours v Commission of the European Communities, Judgment of the Court of First Instance, European Court Reports 11-02585, 2002 r.
  2. Council Regulation (EEC) No 4064/89 on the Control of Concentrations between Undertakings, OJ nr 395 z 1989 r.
  3. Council Regulation (EC) No 1310/97 amending Regulation (EEC) No 4064/89 of the Control of Concentration between Undertakings, OJ L40, 1998.
  4. Council Regulation (EC) No 139/2004 on the Control of Concentration, OJ, L024, 2004.
  5. M. Longhran, K.Parpiies, Merger Control: Main developments between l September 2002 and 31 December 2002, Competition Policy Newsletters, No l, 2003, s. 48-88.
  6. XXXIInd Report on Competition Policy, European Commission, D6-1V. Brussels, 2002 r., s. 59-62.
  7. XXXII Report on Competition Policy, Luxemburg 2003, s. 53-54.
Cited by
Show
ISSN
1734-2430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu