BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skotnicka-Zasadzień Bożena, Witala Andrzej
Title
Certyfikacja systemu zarządzania jakością w małych firmach
Source
Problemy Jakości, 2007, nr 4, s. 42-46, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Certyfikacja systemu jakości, System zarządzania jakością, Normy ISO 9001
Quality system certification, Quality management systems, ISO 9001
Note
Zawiera tabele: [1] Przychody badanych firm w latach 1999-2004, [2] Stan zatrudnienia w badanych firmach w latach 1999-2004, [3] Korzyści i problemy wynikające z posiadania certyfikatu przez badane firmy
Abstract
W artykule przedstawiono proces wdrażania systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 w trzech firmach branży budowlanej. Zaprezentowano korzyści i problemy wynikające z posiadania certyfikatu oraz odbiór społeczny certyfikatu, skalę i skuteczność jego wykorzystania. Omówiono przyczyny rezygnacji z certyfikatu na system zarządzania jakością.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. „Raport z auditu kontrolnego w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym C" RW TUV Polska Sp. z o.o. 2001.
  2. Polska Norma PN - EN ISO 9001, PKN 2001.
  3. Polska Norma PN - EN ISO 9000 „Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia" PKN 2001.
  4. Polska Norma PN - EN ISO 9004 „Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania. PKN 2001.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu