BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stefański Krzysztof
Title
Okresy odpoczynku w kodeksie pracy
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2006, nr 1, s. 27-30
Keyword
Kodeks pracy, Prawo pracy, Ustawodawstwo pracy, Podróże służbowe, Czas pracy, Czas wolny, Urlop wypoczynkowy
Labour Code, Labour law, Labour legislation, Business trips, Working time, Leisure time, Holiday leave
Abstract
Regulacja dotycząca okresów odpoczynku w kodeksie pracy obowiązuje od 1 stycznia 2004 r. Autor omawia problematykę związaną z tą regulacją, wskazując na je źródła w prawie europejskim. Przedstawia również liczne wątpliwości interpretacyjne, dotyczące zwłaszcza udzielania odpoczynku tygodniowego. Ponadto analizuje wpływ okresów niezaliczanych do czasu pracy, takich jak dyżur czy podróż służbowa, na realizację uprawnienia do odpoczynku.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu