BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłosiński Kazimierz, Mongiało Dariusz
Title
Usługi biznesowe w Unii Europejskiej na przełomie wieków
Business services in the European Union on the turn of centuries
Source
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 12, s. 90-101
Keyword
Usługi biznesowe, Rynek usług
Business services, Services market
Note
summ., rez.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule przedstawiono znaczenie usług biznesowych w Unii Europejskiej oraz różnice w poziomie rozwoju tych usług między członkami "starej" Unii (UE-15) a nowymi krajami, które przystąpiły do Wspólnoty w maju 2004 roku. Ogół przytoczonych danych wskazuje, iż usługi biznesowe są dziedziną usług ekspansywnie się rozwijającą, jednak w obu częściach UE inny jest poziom rozwoju tych usług, skala ich świadczenia oraz zupełnie różny poziom wydajności.

The work shows an importance of the business services (in the broad sense as well in the narrow one) in the European Union, indicating the essential now difference in the level of development of these services between the "EU 15" members and the new countries which have acceded to the EU in May 2004.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. K. Kłosiński, Przemiany strukturalne w usługach rynkowych, IRWiK, Warszawa 1997.
  2. D. Mongiało, Cechy charakterystyczne rynku usług i jego struktura w Unii Europejskiej, "Ekonomista" nr 1,2000.
  3. Fourastic J., Le grand espoir du XXsiecle. Press Union de France, Paris 1949; Svcn Illcris, Services and Regions in Europe, Avcnburg, Aldcrshot-Brookficld USA-Hong Kong-Singapore-Sydncy 1989.
  4. EUROSTAT - Statistics in focus, Theme 4 - Industry, trade and services, 15/2004;
  5. A. Masłowski, Przedsiębiorstwa transnarodowe w sektorze usług, IRWiK, Warszawa 2004.
  6. R. Ewangelista, M. Savona, Innovation, employment and skills in services firm and sectoral evidence, "Structural Change and Economic Dynamice", 2003, vol. 14, issue 4.
  7. K. A. Kłosiński, A. Masłowski, Globalizacja sektora usług w Polsce, PWE, Warszawa 2005.
  8. European Business. Facts and Figures 1998-2002, Edition 2004, European Communities, Luxembourg, 2004 r.
  9. K. Kłosiński, Przemiany strukturalne w usługach rynkowych, IRWiK, Warszawa 1997; Sven Illeris, Services and Regions in Europe Avebury, ECSC-ESEC, Brussels-Luxembourg 1989.
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu