BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smoleń Marek
Title
Wykorzystanie unijnych funduszy pomocowych w woj. podkarpackim
Execution of supporting funds of the European Union in the Podkarpackie voivodship
Source
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 12, s. 67-77, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Programy pomocowe, Rozwój regionalny, Pomoc finansowa
Assistance programs, Regional development, Financial aid
Note
summ., rez.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstract
W rozwoju gospodarki, w tym zwłaszcza sfery produkcyjnej i usług, województwo podkarpackie jest wyraźnie zapóźnione w stosunku do tendencji ogólnokrajowych. Dużą szansą dla tego województwa jest położenie geopolityczne, sprzyjające nie tylko wymianie gospodarczej z sąsiednimi krajami, ale także współpracy w innych dziedzinach życia. Dlatego też elementem o podstawowym znaczeniu jest wykorzystanie wewnętrznego potencjału rozwojowego. Wymaga ono jednak wsparcia polityki państwa oraz środkami zewnętrznymi, w tym m.in. z Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono sposoby wdrażania systemów pomocowych na Podkarpaciu.

In this study there is presented the importance of the means of help, which are turned to the chosen of the Podkarpacie region as a form of support before accession. There is introduced the profile of structural policy and there are exhibited the aims of regional policy. In the article there are shown the investment projects, which are realized with meaningful support of the means of help. There are also presented the ways of financing within thefarmework of the realized programmes.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dane opublikowane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2000, na stronic: www.uw.rzcszow.pl
  2. Informacja nt. Realizacji i wykorzystania środków pomocowych w województwie podkarpackim, Zarząd Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2002
  3. Program PHARE ODBUDOWA 2001, na stronic: www.uw.rzcszow.pl
  4. Program PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza, na stronic: www.uw.rzeszow.pl
  5. Program Współpracy Przygranicznej PHARE CBC Polska-Słowacja, na stronic: www.uw.rzcszow.pl
  6. Rocznik statystyczny województwa podkarpackiego, Urząd Statystyczny Rzeszów 2000
  7. SAPARD, na stronie: www.uw.rzeszow.pl
  8. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2000-2006, Rzeszów 2000
  9. Środki pomocowe Unii Europejskiej możliwe do wykorzystania przez Polskę, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego, III Samorządowa Rada Konsultacyjna Województwa Podkarpackiego, Przeworsk 1999, Wspólnoty Europejskie Nr 5, 2003
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu