BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopiczko Olga
Title
Koncepcja rynku w europejskim prawie konkurencji
Source
Prawo Unii Europejskiej, 2004, nr 7-8, s. 78-82, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Prawo konkurencji, Traktat o WE, Ochrona konkurencji
Competition law, European Community Treaty, Competition protection
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Europejskie regulacje dotyczące konkurencji opierają się o pewną jednolitą siatkę pojęciową. Jednym z podstawowych pojęć jest rynek, na którym konkurencja zachodzi. Określenie rynku stanowi punkt wyjściowy dla analizy siły rynkowej przedsiębiorstwa oraz oceny skutków planowanych lub podejmowanych na tym tynku działań. W zależności od zakreślenia granic rynku geograficznego i rynku produktu przedsiębiorstwo może zostać uznane za podmiot dominujący na rynku lub nie. W konsekwencji, np. Komisja Europejska zatwierdzi lub sprzeciwi się fuzji danego przedsiębiorstwa z innym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Commission Notice on the Definition of the Relevant Market for the Purposes of Community Competition Law, OJ (1997) C372/5, http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/126073.htm.
  2. Council Regulation 139/2004 of 20 January 2004 on the control of mergers between undertakings, http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_024/l_02420040129en00010022.pdf.
  3. http://www.curia.eu.int
  4. OJ (1987) L 286/36.
  5. R. Whish, Competition Law, Butterworths 2001, s. 27.
Cited by
Show
ISSN
1734-2430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu