BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maruchin Wojciech (oprac.)
Title
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie VAT - moment powstania obowiązku podatkowego
Source
Prawo Unii Europejskiej, 2004, nr 7-8, s. 24-31, bibliogr. 1 poz.
Keyword
Dyrektywy WE, Prawo WE, Podatki, Podatek od wartości dodanej (VAT)
EC directives, European Community law, Taxes, Value Added Tax (VAT)
Company
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Court of Justice of the European Communities
Abstract
Analizując problem powstawania obowiązku podatkowego w VAT w kontekście przepisów prawa wspólnotowego, należy zwrócić uwagę na kolejne - obok momentu powstania obowiązku podatkowego - kluczowe zagadnienie, jakim jest mieksce powstania obowiązku podatkowego w przypadku dwóch podstawowych czynności opodatkowanych, jakimi są dostawa towarów i świadczenie usług. Analizę orzczeń autor poprzedza przedstawieniem podstawowych zasad wynikających z przepisów VI Dyrektywy z 17 maja 1977 r.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. K. Sachs, VI Dyrektywa VAT, Warszawa 2004, s. 203-212.
Cited by
Show
ISSN
1734-2430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu