BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowicka Joanna
Title
VAT i akcyza po akcesji Polski do Unii Europejskiej - import i wewnątrzwspólnotowe nabycie akcyzowanych towarów zharmonizowanych - podsumowanie
Source
Prawo Unii Europejskiej, 2004, nr 7-8, s. 86-92
Keyword
Obrót towarowy, Akcyza, Podatek od wartości dodanej (VAT)
Commodity turnover, Excise duty, Value Added Tax (VAT)
Country
Polska
Poland
Abstract
Autorka przedstawia zmiany uregulowań prawnych związanych z importem i wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów opodatkowanych podatkiem VAT i akcyzą w świetle rozwiązań w nowej ustawie o podatku od towarów i usług oraz nowej ustawie o podatku akcyzowym. Od momentu przystąpienia Polski do UE nastąpiła zmiana zasad opodatkowania podatkiem VAT wymiany handlowej między podatnikami VAT w RP a podatnikami zarejstrowanymi dla tego podatku w różnych państwach UE. Jest to ściśle związane ze zniesieniem granic celno-podatkowych pomiędzy RP a państwami członkowskimi UE.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1734-2430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu