BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Daniluk Dariusz, Niemierka Sławomir
Title
Nadzór bankowy w Polsce
Source
Bank i Kredyt, (dodatek) - Polski System Bankowy : stan i perspektywy, 2005, nr 9, 34 s., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Nadzór bankowy, System bankowy, Bezpieczeństwo depozytów bankowych
Bank supervision, Banking system, Protecting bank deposit
Company
Komisja Nadzoru Bankowego (KNB), Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski (NBP)
, , National Bank of Poland
Abstract
Przedstawiono cel i podstawowe funkcje nadzoru bankowego. Omówiono zasadnicze etapy rozwoju nadzoru bankowego w Polsce. Przybliżono obecną strukturę organizacyjną i główne regulacje nadzoru bankowego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 1. D. Daniluk: Regulacje i nadzór bankowy w Polsce. Warszawa 1996 Wydawnictwo "Zarządzanie i Finanse".
 2. R Dziekański: Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego. Narodowy Bank Polski, Materiały i Studia, nr 164.
 3. Green Paper on Financial Services Policy (2005-2010). COM (2005) 177. Komisja Europejska UE.
 4. L. Góral: Nadzór bankowy. Warszawa 1998 Wydawnictwo PWE.
 5. A. Kawulski, B. Smyka: Nadzorcze normy ostrożnościowe według znowelizowanej ustawy Prawo bankowe na tle regulacji Unii Europejskiej (aspekty prawne). Narodowy Bank Polski. Materiały i Studia, nr 1 56.
 6. M. Koterwas: Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego i jego wpływ na kształt nadzoru bankowego na świecie. "Bank i Kredyt" nr 10/2003.
 7. S. Niemierka: Komisja Nadzoru Bankowego - nowy nadzorca bankowy- "Glosa" nr 9/3 z 1998 r.
 8. Nowa umowa kapitałowa - wdrożenie według Generalnego inspektoratu Nadzoru Bankowego. Dodatek specjalny do miesięcznika "Prawo Bankowe" nr 7-8/2005.
 9. B, Smykla: Prawo bankowe. Komentarz BECKA. Warszawa 2005.
 10. W. Szprmger: Europejskie regulacje bankowe. Wydawnictwo Twigger SA. Warszawa 1997.
 11. A. Szypulewska-Porczyńska: Zmiany w zakresie nadzoru nad rynkiem usług bankowych Unii Europejskiej w świetle współczesnych tendencji jego rozwoju. "Bank i Kredyt" nr 8/2003.
 12. K. Zalega: Wpływ nadzoru bankowego na sektor bankowy w świetle najnowszych badań. "Bank i Kredyt" nr 10/2003.
 13. P. Zapadka, S, Niemierka: Charakterystyka europejskiego systemu bankowego - zagadnienia instytucjonalno-prawne. System prawny oraz organizacja rynku finansowego w Unii Europejskiej. "Bank i Kredyt" nr 10/2003.
 14. P. Zapadka, S. Niemierka: Charakterystyka europejskiego systemu bankowego -zagadnienia instytucjonalno-prawne. Podstawowe zasady funkcjonowania instytucji kredytowych i finansowych w Unii Europejskiej. "Bank i Kredyt" nr 11-1 2/2003.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu