BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panek Emil
Title
Niestacjonarny rynek z nieklasycznym równaniem dynamiki cen
Non-Stationary Market with Non-Classical Equation of the Price Dynamics
Source
Przegląd Statystyczny, 2005, vol. 52, z. 3, s. 65-72, bibliogr. 6 poz.
Statistical Review
Keyword
Ekonomia matematyczna, Modele ekonomiczne, Ceny
Mathematical economics, Economic models, Prices
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono niestacjonarną wersję modelu rynku zaprezentowanego w jednej z wcześniejszych prac autora. Udowodniono twierdzenie o jego globalnej asymptotycznej stabilności mimo braku cen równowagi rynkowej.

In the paper a non-stationary version of the market model which reties is presented. The theorem of the global asymptotical stability is proofed.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. [1] Arrow K.J. and Hurwicz L., (1958), On the Stability of the Competitive Equilibrium: I, Econometrica 26.
  2. Arrow K.J., Block H.D. and Hurwicz L., (1958), On the Stability of Competetitive Equilibrium: II, Econometrica 27.
  3. Panek E., (1993), Elementy ekonomii matematycznej. Statyka, PWN, Warszawa.
  4. Panek E., (2003), Nonstationary Arrow-Hurwicz Market, The Poznań University of Economics Review, Vol. 3, No 1.
  5. Panek E., (2004), Dynamiczna teoria popytu i sterowanie optymalne, Matematyka w ekonomii (red. E. Panek), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
  6. Panek E., Model rynku z nieklasycznym równaniem dynamiki cen, Przegląd Statystyczny (w druku).
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu