BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Raczkowska Małgorzata
Title
Pomoc Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich - inwestycje w gospodarstwach rolnych
European Union Support in Scope of Rural Areas Development - Investments in the Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 4, s. 297-301, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Wieś, Modernizacja obszarów wiejskich, Gospodarstwa rolne, Inwestycje w rolnictwie, Fundusze pomocowe, Rolnictwo
Village, Modernisation of the rural area, Arable farm, Investments in agriculture, Subsidiary funds, Agriculture
Note
synopsis, summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Scharakteryzowano główne formy pomocy Unii Europejskiej w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych. Wskazano na warunki uzyskania wsparcia finansowego oraz jego zakres. Ponadto podano informacje o stanie realizacji poszczególnych działań. (oryg. streszcz.)

The article presents the European Union support in realization of the investments activities in the Polish farms, years 2004 - 2006. The author presents the conditions of financial support and the scope of this support. The author gives also the information about the realization state of the sphere activity dated on 28'h of February 2006. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Andrychowicz A., Dąbrowski J. Krzyżanowska Z. 2000: Polityka rolna i strukturalna UE. Zagadnienia finansowe i instytucjonalne. Rozwiązania dla Polski. FAPA, Warszawa. Informacja miesięczna o realizacji . zadań ARiMR w 2006 r.
  2. Materiały informacyjne ARiMR. 2006.
  3. Wysokińska Z., Witkowska J. 2000: Integracja europejska, PWN Warszawa-Łódź 2000.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu