BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gabryszak Renata
Title
Tendencje demograficzne w starzejącym się świecie i ich konsekwencje
Source
Polityka Społeczna, 2005, nr 11-12, s. 15-18
Keyword
Demografia, Ludzie starsi, Starzenie się społeczeństw, System emerytalny, Dzietność kobiet, Struktura demograficzna
Demography, Elderly people, Ageing of the population, Pension schemes, Women's fertility, Demographic structure
Country
Świat
World
Abstract
We współczesnym świecie pojawiło się zjawisko tzw. reprodukcji zawężonej w wyniku której nastąpiło zmniejszenie się liczby ludności w wielu krajach świata, z jednoczesnym znacznym wzrostem liczby ludzi starych w populacji całego globu ziemskiego. Spadek demograficzny obciąża młodych ludzi, którzy będą musieli utrzymywać coraz większą rzeszę osób starszych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bank Światowy – publiczne wydatki na emerytury, "Gazeta Prawna" 2004, nr 89, s. 21
 2. China’s people problem, „The Economist” z 16.04.2005 r., s. 57.
 3. T. Dang i inni, Fiscal implications of aging: projections of age – related spending, OECD Economics Department Working Paper Nr 305, 2001, s. 30.
 4. Demography, "The Futurist" 2004, nr 5, s. 15.
 5. N. Eberstadt, Four surprises in Global Demography, Washington D.C. 2004
 6. A. Gwiazda, Starzejąca się Europa – implikacje dla rynku pracy, "Gdańskie Studia Międzynarodowe" 2004, nr 2, s. 58.
 7. D. Pearce Snyder, Five meta-trends changing the world, "The Futurist" 2004, nr 4, s. 23.
 8. P.G. Petersen, Kształt przyszłości: starzenie się populacji świata w XXI wieku, "Międzynarodowy Przegląd Polityczny" 2005, nr 10.
 9. Survey of America: Centrifugal forces, "The Economist" z 16.07.2005 r., s. 4.
 10. World Health Report 2003, Geneva 2003, s. 4–5.
 11. World population prospects. The 1992 revision, UN, New York 1992, s. 14.
 12. World Trends and Forecasts Demography, "The Futurist" 2004, nr 5, s. 15.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu